Keitimas ir grąžinimas

1. Prekių grąžinimas

1.1   Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. (Prieiga per internetą čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.141450)
1.2   Pirkėjas turi teisę pristatytas prekes grąžinti per 14 dienų nuo jų pristatymo dienos.
1.3   Grąžinti įsigytą prekę galima tik tuo atveju, jei prekė nebuvo naudota, nėra išpurvinta ir jei nepažeista nei pati prekė, nei jų etiketė ir pakuotė.
1.4   Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška kokybiška preke arba grąžinti pirkėjui pinigus.
1.5   Pirkėjo prašymas grąžinti prekę arba pakeisti ją kita turi būti pateikiamas raštu, pridedant prekių pirkimą patvirtinantį įrodymą (užsakymo arba pavedimo kopiją).
1.6   Grąžinant kokybišką prekę, pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
1.7   Jeigu pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
1.8   Jeigu už prekę pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma, jei tokia buvo sumokėta.
1.9   Pinigai grąžinami į pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 d.d. nuo prekės gavimo.

 

2. Prekių keitimas

2.1   Norėdami pakeisti įsigytą prekę, susisiekite tel. +370 675 36995 arba el. paštu ruta@ruty.lt
2.2   Norėdami pakeisti prekę, turite pridėti prekės pirkimą patvirtinantį įrodymą.
2.3   Keičiamos tik nenaudotos ir nepažeistos pakuotės prekės.
2.4   Keičiant prekę, siuntimo išlaidas apmoka prekės pirkėjas.
2.5   Keičiant prekę į mažesnės vertęs prekę, pardavėjas grąžina susidariusį sumos likutį.
2.6   Keičiant prekę į didesnės vertės prekę, pirkėjas apmoka susidariusį sumos skirtumą.

Apie ne maisto prekių grąžinimo sąlygas plačiau skaitykite čia: http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038